Hotspot - İnternet Aydınlatma Metni

Misafir İnternet Kullanımında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla internet kullanımı için doldurulan hotspot kullanıcı paneli hakkında COJ Kahve ve Gıda Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

İnternet kullanımı için doldurulan hotspot kullanıcı paneli aracılığıyla paylaştığınız telefon numarası ve internet kullanımına dair trafik bilgileriniz ile sınırlı olan kişisel verileriniz, sunulan internet hizmetinde veri sorumlusunun güvenliğinin sağlanabilmesi ve 5651 sayılı kanun gereği trafik bilgilerinin kaydedilmesinin zorunluluğunu yerine getirmek amacılıyla işlenmektedir.                                   www.akkasgroup.com

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, COJ Kahve ve Gıda Hizmetleri Anonim Şirketi Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi Begonvil Sokak Nef 03 A Blok Bağımsız Bölüm No:340 Kağıthane, İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@cupofjoy.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.